Stichting 'de Hofreis' Zeist – Yamada

Gemeente Zeist

Op 13 mei 2000 werden de contacten tussen de gemeentebesturen van beide steden officieel in Yamada bekrachtigd door ondertekening van een vriendschapsconvenant.

Stichting ‘de Hofreis’ werd in 2002 opgericht en heeft, in gedelegeerde bevoegdheid van de Gemeente Zeist, invulling gegeven aan deze vriendschapsband.

Per eind 2015 zijn onze activiteiten in Nederland gestopt. De contacten met Yamada blijven echter onverminderd voortbestaan.

Door het natuurgeweld van 11 maart 2011 ging ook het kilometerbord naar Zeist, dat in 2000 werd aangeboden, verloren. In 2015 heeft de Gemeente Zeist een nieuw bord laten maken dat werd overhandigd aan locoburgemeester Yoshiaki Kaitani.Foto 1